Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zawieszenie pracy oddziału ginekologiczno-położniczego i oddziału neonatologicznego

19.04.2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu informuje, że oddział ginekologiczno-położniczy i oddział  neonatologiczny w Powiatowym Centrum Zdrowia SA w Kluczborku na okres  od 20.04.2019 r. – do 03.05.2019 r.