Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja prasowa w związku z publikacją projektu zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne…

25.11.2013

Informacja prasowa w związku z publikacją projektu zarządzenia w rodzaju leczenie szpitalne
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=5797