Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zawieszenie pracy oddziału ginekologiczno-położniczego i oddziału neonatologicznego

17.05.2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu informuje, że oddział ginekologiczno-położniczy i oddział  neonatologiczny w Powiatowym Centrum Zdrowia SA w Kluczborku na okres  od 18.05.2019 r. – do 31.05.2019 r.

Źródło: Wydział Organizacyjny