Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

06.06.2019

Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji informuje, że w Biuletynie Informacji Publicznej Agencji został opublikowany raport w sprawie ustalenia taryfy świadczeń z ambulatoryjnej opieki specjalistycznej:

„Świadczenia gwarantowane z zakresu AOS obejmujące leczenie chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne”

Do raportu w sprawie ustalenia taryfy świadczeń można zgłaszać uwagi w terminie 7 dni od dnia jego opublikowania, tj. do 7 czerwca 2019 roku.

Więcej informacji na stronie AOTMiT:

http://www.aotm.gov.pl/www/komunikat-raport-ustalenie-taryfy-swiadczen-konsultacje-zewnetrzne-20190531/