Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu świadczeń…

25.11.2013

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22
listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
świadczeń pielęgnacyjnych i opiekuńczych w ramach opieki długoterminowej
Żródło: Wydział Organizacyjny