Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikatu Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

26.06.2019

„Prezes Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji

informuje,

że zwrócił się do świadczeniodawców o udostępnienie danych niezbędnych do ustalenia taryfy świadczeń gwarantowanych obejmujących radioterapię chorób nowotworowych.

 

Wszelkie niezbędne informacje o postępowaniu dostępne są  na stronie internetowej AOTMiT w zakładce „Taryfikacja” http://www.aotm.gov.pl/www/taryfikacja/taryfikowane-swiadczenia/postepowania-w-toku/  od dnia  19 czerwca 2019 roku”.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej