Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Nowa lista leków refundowanych od 1 lipca 2019 r.

01.07.2019

Na stronie Ministerstwa Zdrowia opublikowano najnowsze Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych na 1 lipca 2019 r.

Załącznik do obwieszczenia w formacie PDF – 52.58MB

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami