Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Projekt zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów…

22.11.2013

Projekt
zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów
w rodzaju: świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze
w ramach opieki długoterminowej.
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=5784