Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie zmian w przepisach dotyczących kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową

17.07.2019

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Opolu informuje, że z dniem 19 lipca 2019 r. wejdą w życie przepisy rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie kierowania na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową (Dz. U. z 2019 r., poz. 1136), które wprowadzają zmiany w sposobie rozpatrywania skierowań na leczenie uzdrowiskowe świadczeniobiorców.

 

Przepisy zmieniające wprowadzają:

 

  • zmianę wzoru skierowania: nowy druk skierowania obowiązujący od 19 lipca 2019 r.,
  • roczny okres karencji, który upłynąć musi od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej do dnia wystawienia kolejnego skierowania,
  • obowiązek przekazania skierowania do oddziału wojewódzkiego NFZ w terminie 30 dni od dnia jego wystawienia pod rygorem utraty ważności skierowania,
  • uchylenie obowiązku weryfikacji skierowania po upływie 18 miesięcy od dnia jego wystawienia.

 

Przypominamy, że lekarz ubezpieczania zdrowotnego wystawia skierowanie na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, biorąc pod uwagę:

 

  1. wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej określone w przepisach rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu kierowania i kwalifikowania pacjentów do zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (Dz. U. z 2012 r. poz. 14),
  2. w przypadku dorosłych:
  • okres, jaki upłynął od dnia zakończenia przez świadczeniobiorcę ostatniego leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej – nie wcześniej niż przed upływem 12 miesięcy od tej daty, 
  • zalecaną częstotliwość korzystania z leczenia uzdrowiskowego albo rehabilitacji uzdrowiskowej, nie częściej niż raz na 18 miesięcy.

 

Wystawione skierowania na leczenie uzdrowiskowe należy składać lub przesyłać na adres Opolskiego OW NFZ w Opolu: (do pobrania tutaj lub ponizej)

 

Opolski Oddział Wojewódzki

Narodowego Funduszu Zdrowia

ul. Głogowska 37

45-315 Opole

 

Jednocześnie w związku ze zmianą przepisów dotyczących kierowania na leczenie uzdrowiskowe Oddział Opolski zwraca się z prośbą do podmiotów leczniczych, które otrzymały do weryfikacji skierowania na leczenie uzdrowiskowe, o ich niezwłoczne odesłanie do Opolskiego OW NFZ w celu potwierdzenia tych skierowań i realizacji świadczeń opieki zdrowotnej przez Pacjentów.

 

 

 

Zastępca Dyrektora ds. Służb Mundurowych

Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ

 

Grażyna Kowcun

 

Pliki do pobrania