Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Przerwa techniczna W związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, od godziny 18.00 w piątek 22 listopada 2013 r. do…

20.11.2013

Przerwa techniczna
W związku z prowadzonymi pracami konserwacyjnymi, od godziny 18.00 w
piątek 22 listopada 2013 r. do godziny 23.00 w niedzielę 24 listopada
2013 r. nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych
Centrali NFZ.
źródło – Departament Informatyki

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=5777