Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Projekt Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń w opieki…

20.11.2013

Projekt
Zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie warunków zawierania i
realizacji umów o udzielanie świadczeń w opieki zdrowotnej
rodzaju leczenie stomatologiczne
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=5773