Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Program pilotażowy: „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym- Dieta Mamy”- zaproszenie

24.09.2019

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w sprawie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym- Dieta Mamy”

 

            Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2019 poz. 1373 ze zm.),
w związku z wejściem w życie Zarządzenia Nr 116/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 2 września 2019 r. zmienionego Zarządzeniem nr 119/2019/DSOZ z 10 września 2019 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym – Dieta Mamy”,

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu 45-315 Opole, ul. Głogowska 37

z a p r a s z a

do składania wniosków o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie programu pilotażowego „Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym- Dieta Mamy” na rok 2019 na obszarze województwa opolskiego.

Realizatorem pilotażu może być świadczeniodawca, który:

  1. posiada umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia na oddziale o profilu:
  1. neonatologicznym lub
  2. położniczo-ginekologicznym, lub
  3. ginekologicznym, lub
  4. patologii ciąży, lub
  5. położniczym, lub
  6. położnictwa i neonatologii, lub
  7. ginekologii onkologicznej;
  1. zapewnia wyżywienie zgodnie z wymaganiami określonymi w § 3 ust. 2 oraz w załączniku do rozporządzenia;
  2. zapewnia udział dietetyka w realizacji pilotażu, w tym przez nadzór nad jadłospisem oraz możliwość prowadzenia konsultacji dietetycznych.

Formularz wniosku powinien zostać złożony do Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w zamkniętej kopercie oznaczonej: „Wniosek o zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w ramach programu pilotażowego: Standard szpitalnego żywienia kobiet w ciąży i w okresie poporodowym- Dieta Mamy”.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej