Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie  projektu  zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie określenia warunków…

19.11.2013

Komunikat
w sprawie  projektu  zarządzenia Prezesa Narodowego Funduszu
Zdrowia w sprawie określenia warunków zawierania
i realizacji umów w rodzaju: świadczenia zdrowotne
kontraktowane odrębnie
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=5767