Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacje dotyczące SOR – u Szpitala Wojewódzkiego w Opolu

04.10.2019

Nieprawdą jest , że Opolski Oddział Wojewódzki NFZ rozwiązał umowę ze Szpitalem Wojewódzkim w Opolu na świadczenia w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym.

Dyrekcja Szpitala Wojewódzkiego wystąpiła do tut. Oddziału 9 lipca 2019 r. o przekształcenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Izbę Przyjęć. Każdy świadczeniodawca może jednostronnie wypowiedzieć umowę na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej z zachowaniem trzymiesięcznego okresu wypowiedzenia i również takie rozwiązanie chciał wdrożyć Szpital Wojewódzki.

Gdyby Dyrekcja Opolskiego Oddziału NFZ nie rozpoczęła negocjacji ze Szpitalem i nie wynegocjowała terminu przekształcenia SORu  w IP na 1 lutego 2020 r., już od 10 października pacjenci nie mieliby dostępu do SOR-u przy Szpitalu Wojewódzkim.

To dla dobra pacjentów daliśmy czas Dyrekcji Szpitala oraz organowi założycielskiemu na spełnienie wymagań do funkcjonowania SOR- u.

Wypowiedź Pani Prezes Szpitala Wojewódzkiego, że „nie ma takich pieniędzy za które lekarze zechcieliby pracować w SOR Szpitala Wojewódzkiego” dyskredytuje menadżera ochrony zdrowia i wskazuje na z góry założone intencje zamknięcia SOR – w Szpitalu Wojewódzkim.

Dyrekcja Szpitala za przyzwoleniem Urzędu Marszałkowskiego od dawna miała plan likwidacji SOR i celowo nie wyczerpała wszelkich możliwości, aby usunąć przeszkody do realizacji świadczeń.

Zdaniem Opolskiego Oddziału NFZ jest to szczególnie zastanawiające w obliczu zwiększenia środków finansowych od 1 lipca 2019 r. na świadczenia udzielane w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym, tj. do kwoty około 23 tyś. zł. na dobę.

Mamy nadzieję, że Szpital Wojewódzki podobnie jak inne placówki ochrony zdrowia rozwiąże problem i w Szpitalu Wojewódzkim będzie funkcjonował SOR.

Źródło: Rzecznik Prasowy