Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Projekt zarządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej….

18.11.2013

Projekt zarządzenia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki paliatywnej i hospicyjnej.
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=3&dzialnr=17&artnr=5763