Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zarządzenie Nr 4/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. uchylające zarządzenie…

13.01.2015

Zarządzenie
Nr 4/2015/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 12 stycznia
2015 r. uchylające zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie
określenia warunków zawierania i realizacji umów o
udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka
zdrowotna w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej oraz
zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i
realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w
rodzaju leczenie szpitalne

Żródło:Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/drukuj.php?artnr=6477&czartnr=0&drukuj=1