Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Uwaga Świadczeniodawcy ! ! !

22.11.2019

Dyrektor Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia zaprasza świadczeniodawców do podpisywania propozycji kwoty zobowiązania i warunków finansowania świadczeń na następny okres rozliczeniowy (od 01.01.2020 r. do  31.12.2020 r.

Od dnia 26 listopada 2019 r.  świadczeniodawców posiadających umowy w następujących rodzajach świadczeń:

  • REHABILITACJA LECZNICZA,
  • LECZENIE STOMATOLOGICZNE,
  • PROFILAKTYCZNE PROGRAMY ZDROWOTNE,
  • ŚWIADCZENIA ZDROWOTNE KONTRAKTOWANE ODRĘBNIE,
  • ŚWIADCZENIA PIELĘGNACYJNE I OPIEKUŃCZE,
  • OPIEKA PALIATYWNA I HOSPICYJNA.

Od dnia 27 listopada 2019 r.  świadczeniodawców posiadających umowy w następujących rodzajach świadczeń:

  • AMBULATORYJNA OPIEKA SPECJALISTYCZNA.

Dokumenty będzie można podpisać w siedzibie Opolskiego Oddziału NFZ (sala konferencyjna – parter) do dnia   29  listopada 2019 r. w godzinach od 8:15 do 16:00.