Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja prasowa na temat Projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

15.11.2013

Informacja prasowa na temat Projektu zarządzenia Prezesa NFZ w sprawie świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=5759