Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja prasowa na temat ; Projektu zarządzenia Prezesa NFZ  w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji…

13.11.2013

Informacja prasowa na temat ;
Projektu
zarządzenia Prezesa NFZ  w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki
zdrowotnej w rodzaju profilaktyczne programy zdrowotne
Projektu
zarządzenia Prezesa NFZ  w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju opieka psychiatryczna i leczenie
uzależnień.
Projektu
zarządzenia Prezesa NFZ  w sprawie określenia warunków
zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń
opieki zdrowotnej w rodzaju rehabilitacja lecznicza.
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=5754