Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym

24.12.2019

W związku z ustawą z dnia 16 maja 2019 r. o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 1096) oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz.U. z 2019 r. poz. 1555) oraz w nawiązaniu do komunikatu Ministerstwa Zdrowia z 11.12.2019 r.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/wystawianie-i-realizacja-zlecen-na-zaopatrzenie-w-wyroby-medyczne-w-okresie-przejsciowym-1012020–31122020

poniżej wytyczne w zakresie wystawiania i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne w okresie przejściowym od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

 

Zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne i zlecenia naprawy, które do dnia 31 grudnia 2019 r. zostały na dotychczasowych zasadach:

  1. wystawione,
  2. wystawione i potwierdzone

– są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

– Zlecenia jednorazowe (np. na wózek inwalidzki, aparat słuchowy) muszą zostać potwierdzone. W takim przypadku pacjent udaje się do OW NFZ celem potwierdzenia (analogicznie jak ma to miejsce obecnie).

– Zlecenia cykliczne (na wyroby medyczne przysługujące comiesięcznie np. pieluchomajtki) wystawione w ramach ważnej karty nie wymagają potwierdzenia w OW NFZ. Z takim zleceniem pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego zlecenie.

– Zlecenie cykliczne wystawione do dnia 31 grudnia 2019 r. po raz pierwszy musi zostać potwierdzone w oddziale NFZ. W ramach potwierdzenia pacjent otrzymuje kartę ważną maksymalnie do końca 2020 r.. Każde kolejne zlecenie wystawiane w ramach karty nie wymaga potwierdzenia w OW NFZ. Po wystawieniu pacjent udaje się bezpośrednio do świadczeniodawcy realizującego zlecenie na wyroby medyczne.

 

O sposobie wystawienia i realizacji zleceń po 1 stycznia 2020 r. decyduje pacjent.

Zgodnie z ww. komunikatem Ministerstwa Zdrowia z 11 grudnia 2019 r. Fundusz Zdrowia będzie honorował zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. zarówno na starych i nowych wzorach.

 

Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na nowym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555):

– zlecenie jednorazowe albo cykliczne wystawione i potwierdzone w systemie eZWM realizowane jest u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ),

– zlecenie jednorazowe albo cykliczne wystawione i nie potwierdzone w systemie eZWM wymaga wizyty w oddziale NFZ  celem potwierdzenia. Potwierdzone zlecenie jest realizowane u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy.

 

Zlecenia wystawione po 1 stycznia 2020 r. na starym wzorze określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678):

 

– zlecenie jednorazowe potwierdzane jest w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w systemie eZWM. Do zlecenia dołączona zostaje cz. II zlecenia (zgodnie z nowym wzorem) oraz nadany zostaje numer zlecenia. Realizacja zlecenia odbywa się w systemie eZWM,

– zlecenie cykliczne wystawione w ramach karty realizowane jest u wybranego przez pacjenta świadczeniodawcy (bez wizyty w OW NFZ),

– zlecenie cykliczne wystawione bez karty musi zostać potwierdzone w oddziale NFZ. Zlecenie takie zostaje zarejestrowane w systemie eZWM. Do zlecenia dołączona zostaje cz. II zlecenia (zgodnie z nowym wzorem) oraz nadany zostaje numer zlecenia. Realizacja zlecenia odbywa się w systemie eZWM.

 

Powyższe zasady obowiązują do końca marca 2020 r. Od 1 kwietnia 2020 r. wystawianie, realizacja i rozliczanie zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne odbywać się będzie z wykorzystaniem nowych wzorów zleceń zgodnie z ww. rozporządzeniem Ministra Zdrowia.

Zlecenia wystawione do 31 grudnia 2019 r. na starym wzorze są odpowiednio potwierdzane i realizowane albo realizowane na dotychczasowych zasadach, jednak nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2020 r.

 

 

Wystawianie i realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne po 1 stycznia 2020 r.

osoba uprawniona do wystawienia zlecenia

OW NFZ

świadczeniodawca realizujący zlecenia

Zlecenie wystawione po 1 stycznia 2020 r.

jednorazowe

stary wzór zlecenia*

       

uzupełnienie w systemie eZWM

realizacja

w systemie eZWM

rozliczenie wg nowych zasad

oryginał zlecenia zostaje

u świadczeniodawcy

nowy wzór zlecenia**

 

wystawienie w systemie eZWM

     

realizacja

w systemie eZWM

rozliczenie wg nowych zasad

oryginał zlecenia zostaje

u świadczeniodawcy

 

wystawienie poza systemem eZWM

   

uzupełnienie w systemie eZWM

realizacja

w systemie eZWM

rozliczenie wg nowych zasad

oryginał zlecenia zostaje

u świadczeniodawcy

cykliczne

stary wzór zlecenia*

karta

wystawienie zlecenia

w ramach ważnej karty

     

realizacja wg dotychczaso-wych zasad – poza eZWM

rozliczenie wg dotychczaso-wych zasad

oryginał zlecenia przekazany do OW NFZ

brak karty

     

uzupełnienie w systemie eZWM

realizacja

w systemie eZWM

rozliczenie wg nowych zasad

oryginał zlecenia zostaje

u świadczeniodawcy

nowy wzór zlecenia**

karta

wystawienie w systemie eZWM

zamknięcie karty

   

realizacja

w systemie eZWM

rozliczenie wg nowych zasad

oryginał zlecenia zostaje

u świadczeniodawcy

brak karty

     

realizacja

w systemie eZWM

rozliczenie wg nowych zasad

oryginał zlecenia zostaje

u świadczeniodawcy

karta

wystawienie poza systemem eZWM

 

zamkniecie karty

uzupełnienie w systemie eZWM

realizacja

w systemie eZWM

rozliczenie wg nowych zasad

oryginał zlecenia zostaje

u świadczeniodawcy

brak karty

   

uzupełnienie w systemie eZWM

realizacja

w systemie eZWM

rozliczenie wg nowych zasad

oryginał zlecenia zostaje

u świadczeniodawcy

 

Realizacja zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionych do 31 grudnia 2019 r.

osoba uprawniona do wystawienia zlecenia

OW NFZ

świadczeniodawca realizujący zlecenia

Zlecenie wystawione

do 31 grudnia 2019 r.

jednorazowe

stary wzór zlecenia*

       

potwierdzenie zlecenia w OW NFZ

realizacja wg dotychczasowych zasad – poza eZWM

rozliczenie wg dotychczaso-wych  zasad

oryginał zlecenia przekazany do OW NFZ

cykliczne

stary wzór zlecenia*

karta

wystawienie zlecenia

w ramach ważnej karty

     

realizacja wg dotychczasowych zasad – poza eZWM

rozliczenie wg dotychczaso-wych  zasad

oryginał zlecenia przekazany do OW NFZ

brak karty

wystawienie zlecenia

 

wystawienie karty

potwierdzenie zlecenia w OW NFZ

realizacja wg dotychczasowych zasad – poza eZWM

rozliczenie wg dotychczaso-wych  zasad

oryginał zlecenia przekazany do OW NFZ

 

*Wzór zlecenia określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy (Dz. U. poz. 1678).

**Wzór zlecenia określony w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 2 sierpnia 2019 r. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego (Dz. U. poz. 1555).