Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat DGL

07.01.2020

W związku z § 25 Zarządzenia nr 56/2018/DGL Prezesa NFZ z dnia 25 czerwca 2018 r. w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne w zakresie chemioterapia, Centrala NFZ publikuje informację dotyczącą średniego kosztu rozliczenia substancji czynnych: anagrelid, kapecytabina, bendamustyna, bicalutamid, temozolomid, filgrastim, rytuksymab, który w miesiącu październiku 2019 r. wynosił:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 12,2246 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0039 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 2,2857 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0140 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2788 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim – 0,8593 zł/1 000 000 j.m.;
 • dla substancji czynnej rytuksymab – 6,0550 zł/mg.

W związku z powyższym, próg kosztowy uprawniający do zastosowania współczynnika korygującego w miesiącu styczniu 2020 r. wynosi:

 • dla substancji czynnej anagrelid – 11,0021 zł/mg;
 • dla substancji czynnej kapecytabina – 0,0035 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bendamustyna – 2,0571 zł/mg;
 • dla substancji czynnej bicalutamid – 0,0126 zł/mg;
 • dla substancji czynnej temozolomid – 0,2509 zł/mg;
 • dla substancji czynnej filgrastim – 0,7733 zł/1 000 000 j.m.;
 • dla substancji czynnej rytuksymab – 5,4495 zł/mg.
Źródło: Wydział Gospodarki Lekami