Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat do postępowań konkursowych w zakresie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego.

10.01.2020

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje świadczeniodawców zainteresowanych postępowaniami konkursowymi mającymi na celu zawarcie  umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju pomoc doraźna i transport sanitarny w zakresie świadczeń udzielanych przez zespół transportu medycznego, że w zakładce Kontraktowanie 2020 r., Pomoc Doraźna i Transport Sanitarny zamieszczone są materiały informacyjne w zakresie założeń organizacyjnych i merytorycznych dla postepowań w ww. zakresie.