Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący zawierania umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta

14.01.2020

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 154/2019/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 listopada 2019r. w sprawie warunków zawierania i realizacji umów o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że nadal świadczeniodawcy udzielający świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) mogą złożyć do Oddziału Funduszu odpowiedni wniosek o zawarcie umowy o finansowanie aktywowania Internetowych Kont Pacjenta na rok 2020r.

Wnioski o zawarcie umowy są rozpatrywane według kolejności wpływu do Oddziału Funduszu, do wysokości środków finansowych przyznanych Oddziałowi Funduszu na ten cel.

 

Termin składania wniosków – do dnia 31 marca 2020 roku.

 

Informacja o warunkach zawarcia ww. umów (w tym wzór wniosku) zamieszczona jest na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem: https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-1542019def,7050.html