Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący zawierania i realizacji umów o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego

17.01.2020

 

W związku z wejściem w życie Zarządzenia nr 5/2020/DOP Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 15 stycznia 2020 r w sprawie warunków zawierania i realizacji umów              o potwierdzanie w imieniu Narodowego Funduszu Zdrowia profilu zaufanego. Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu uprzejmie informuje, że świadczeniodawca zainteresowany zawarciem umowy składa w oddziale Funduszu wniosek   o zawarcie umowy, wraz z wnioskami o uprawnienia.

 

Informacja o warunkach zawarcia ww. umów (w tym wzory wniosków) zamieszczona jest na stronie internetowej Centrali Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem:

https://www.nfz.gov.pl/zarzadzenia-prezesa/zarzadzenia-prezesa-nfz/zarzadzenie-nr-52020dop,7113.html

Załączniki do Zarządzenia nr 5/2020/DOP:

Zarządzenie

Zał. nr 1. UMOWA o potwierdzanie PZ

Zał. nr 2. Wniosek o zawarcie umowy

Zał. nr 3. WNIOSEK w sprawie uprawnień do potwierdzania profilu zaufanego

Zał. nr 4. Instrukcja zdarzenia noszącego znamiona incydentu

 

 

 

Źródło: Wydział Organizacyjny