Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zawieszenie pracy oddziału pediatrycznego w SP ZOZ w Głubczycach

06.02.2020

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Opolu informuje, że:

– oddział pediatryczny w SP ZOZ w Głubczycach zostaje zawieszony do 22.02.2020 r.