Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Uwaga! 4 listopada 2013 r. (poniedziałek) w godzinach 21:00-23:00 nastąpi przerwa w dostępie do Zintegrowanego…

04.11.2013

Uwaga!
4 listopada 2013 r. (poniedziałek) w godzinach 21:00-23:00 nastąpi
przerwa w dostępie do Zintegrowanego Informatora Pacjenta, która
spowodowana jest koniecznością wykonania prac konserwacyjnych.
Żródło: Centrala NFZ – Departament Informatyki

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=5719