Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Rozliczenie e-recept

14.02.2020

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina, że ostatecznym terminem przekazywania (korygowania) danych o poradach lekarza POZ w trakcie których wystawione zostały recepty, w tym e-recepty (komunikat SWIAD) oraz wizytach pielęgniarek i położnych (oświadczenia o wystawionych receptach), a także przekazywania przez świadczeniodawców rachunków (korekt) za udzielone świadczenia w POZ jest 14 lutego 2020 r.

(Podstawę prawną stanowią § 17 ust. 2, § 23 ust. 1, § 26 ust. 1, 2, § 27 ust. 2)

Z uwagi na powyższe Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że:

  1. Ostatecznym terminem przesyłanie danych stanowiących podstawę do korygowania wcześniej dokonanych rozliczeń jest 14 luty 2020 r.,
  2. Należy podpisać i dostarczyć do oddziału wojewódzkiego udostępnione aneksy, które wprowadzają możliwość rozliczenia świadczeń z uwzględnieniem e-recept,
  3. Należy pobrać wygenerowane szablony stanowiące podstawę do wystawienia rachunków,
  4. Należy przekazać do oddziału wojewódzkiego wystawione rachunki.

Dokonanie powyższych czynności stanowi podstawę do rozliczenia świadczeń związanych z wystawianiem e-recept.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej