Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

W dniach 19-20 lutego 2015 r. w Katowicach odbędą się szkolenia realizowane w ramach projektu Akademia NFZ z zasad…

12.01.2015

W
dniach 19-20 lutego 2015 r. w Katowicach odbędą się szkolenia
realizowane w ramach projektu Akademia NFZ z zasad kontraktowania
świadczeń zdrowotnych w Polsce.

Żródło:Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=7&dzialnr=6&artnr=6476