Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra…

30.10.2013

Opolski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że
zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 29
października 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu
opieki paliatywnej i hospicyjnej
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=&ma=32813