Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w zakładce „Akademia NFZ” jest zamieszczona…

28.10.2013

Opolski
Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w
zakładce „Akademia NFZ” jest zamieszczona publikacja
„Zrozumieć prawa pacjenta”, wydana przez Narodowy Fundusz
Zdrowia w ramach projektu „Akademia NFZ”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Żródło: Wydział Organizacyjny

http://akademia.nfz.gov.pl/dla-pacjenta/