Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25 października 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków, środków…

28.10.2013

OBWIESZCZENIE MINISTRA ZDROWIA z dnia 25
października 2013 r. w sprawie wykazu refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych na dzień 1 listopada 2013 r.
Żródło: Wydział Organizacyjny