Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców w sprawie art. 132 ust. 3 oraz art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o…

28.10.2013

Komunikat dla świadczeniodawców
w sprawie art. 132 ust. 3 oraz art. 133 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(t.j. Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027 z późn. zm.)

Żródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej