Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń

01.04.2020

Komunikat w sprawie rozporządzenia Rady Ministrów
z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii

W związku z wejściem w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020 r.
w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku
z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz.566), informujemy, że na jego podstawie zmianie ulegają zasady udzielania niektórych świadczeń z zakresu: leczenia uzdrowiskowego, rehabilitacji leczniczej, programów zdrowotnych, stomatologii oraz sposób potwierdzania tożsamości świadczeniobiorców, dostarczania oryginałów skierowań, zleceń na wyroby medyczne i na ich naprawę.

W szczególności wskazujemy na konieczność stosowania w kontekście udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przepisów § 10, § 11, § 12 oraz § 19 ust. 4 przywołanego we wstępie rozporządzenia.

 Link do rozporządzenia: http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2020/566

Źródło: Rzecznik Prasowy