Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja prasowa W dniu 23 października 2013 r., w drugim dniu IX Forum Rynku Zdrowia, Prezes NFZ Agnieszka…

24.10.2013

Informacja prasowa
W dniu 23 października 2013 r., w drugim dniu IX Forum Rynku Zdrowia, Prezes NFZ Agnieszka
Pachciarz, wiceprezes Marcin Pakulski, wraz z Członkami powołanego
„Zespołu ds. ustalania kryteriów oceny jakościowej ofert” pod
przewodnictwem Pana Marka Habera, wzięli udział w sesji
tematycznej pt. „Kryteria oceny ofert jako warunek i narzędzie
konkurowania jakością świadczeń”.
Źródło – Biuro Komunikacji Społecznej

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=5711