Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

KOMUNIKAT OOW NFZ o przedłużeniu ważności starych druków recept.

21.04.2020

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że dnia 17 kwietnia 2020 r. w Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Ministra Zdrowia zmieniające rozporządzenie  z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept.

Wydłużono w nim termin obowiązywania starych druków recept, jednak nie dłużej niż do dnia 17 kwietnia 2021 r.

W rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r w sprawie recept  § 19 otrzymuje brzmienie:

„Dopuszcza się stosowanie druków recept zgodnych ze wzorem obowiązującym przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, jednak nie dłużej niż przez 36 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia”.

Aktualne druki recept Rp. zawierają zapis: „Dane i podpis osoby uprawnionej” zamiast „Dane i podpis lekarza”. Natomiast na aktualnych receptach Rpw jest tylko „data wystawienia” – brak rubryki „data realizacji od dnia”.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami