Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Przerwa techniczna systemów informatycznych Centrali NFZ

04.06.2020

Informujemy, że w związku z zaplanowanymi pracami konserwacyjnymi, w piątek 5 czerwca 2020r. od godziny 18: 00 do 8 czerwca 2020 do godziny 8: 00 (rano) nastąpi przerwa w dostępie do systemów informatycznych Centrali NFZ.

W trakcie trwania prac niedostępne będą systemy informatyczne udostępniane przez Centralę Narodowego Funduszu Zdrowia w szczególności:

    eWUŚ (Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców) https://ewus.nfz.gov.pl/

    DILO (Diagnostyki i Leczenia Onkologicznego) https://dilo.nfz.gov.pl/ap-dilo/

    Kolejki (Kolejki Centralne przeznaczona do prowadzenia list oczekujących na wybrane świadczenia) https://kolejki-online.nfz.gov.pl/ap-kolce/

    eZWM (e- zlecenie na wyroby medyczne) https://ezwm.nfz.gov.pl/

    ZIP (Zintegrowany Informator Pacjenta) https://zip.nfz.gov.pl/

Jednocześnie informujemy, że nie będą dostępne usługi webservice dla tych systemów.

Z powodu prowadzonych prac serwisowych, nie będzie możliwe sprawdzanie uprawnień pacjentów w systemie Elektronicznej Weryfikacji Uprawnień Świadczeniobiorców (eWUŚ). Przypominamy, że w takim przypadku, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, pacjent może potwierdzić swoje uprawnienia jednym z dokumentów poświadczających prawo do świadczeń opieki zdrowotnej lub złożyć stosowne oświadczenie.

 

Źródło: Departament Informatyki Centrali NFZ