Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat Prezesa NFZ w sprawie obowiązku przekazania adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej.

04.06.2020

Narodowy Fundusz Zdrowia przypomina, że zgodnie z  art. 8 ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 21 lutego 2019 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 399), świadczeniodawcy, osoby uprawnione w rozumieniu ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 357) oraz apteki były zobowiązane do przekazania Narodowemu Funduszowi Zdrowia oraz ministrowi właściwemu do spraw zdrowia adresu e-mail i/lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej podmiotu publicznego, na który będzie doręczana korespondencja w celu realizacji zadań, o których mowa w dziale IIIA i art. 173 ustawy.

W przypadku konieczności dokonania zmian adresów kontaktowych prosimy o podanie prawidłowych danych na adresy:

  • Świadczeniodawcy:    aktualizacja@nfz-opole.pl                        
  • Apteki:        apteki@nfz-opole.pl                                           
  • Osoby uprawnione (lekarze, pielęgniarki i położne, farmaceuci) składają wniosek aktualizacyjny w Portalu Personelu lub wysyłają informację o zmianę adresu e-mail na adres: sekretariat.wgl@nfz-opole.pl