Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Zaproszenie Została uruchomiona Platforma e-learning wraz z Portalem informacyjnym, której główną funkcją jest…

10.10.2013

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ uprzejmie informuje, że w ramach działań projektu szkoleniowego Akademia NFZ współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z dniem 1 października br. została uruchomiona Platforma e-learning wraz z Portalem informacyjnym, której główną funkcją jest udostępnienie szkoleń w formie lekcji e-learning dla pracowników podmiotów prowadzących działalność leczniczą posiadających umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej zawartą z Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia.

Wejście na stronę portalu informacyjnego jest możliwe poprzez link:
http://akademia.nfz.gov.pl/szkolenia-e-learningowe/

Korzystanie z serwisu jest bezpłatne.
Przed zarejestrowaniem się do Platformy e-learning proszę o zapoznanie się z listem intencyjnym Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Pani Agnieszki Pachciarz oraz instrukcją korzystania obsługi szkoleń e-learningowych.

Załączniki:

Opole, 10.10.2013

Źródło: Centrala NFZ