Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Realizacja umów w ośrodkach środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży

18.11.2020

Zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. 2019 r., poz. 1285 z późn.zm.) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w załączeniu przekazuje informację o wskaźnikach realizacji umów zawartych w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny w okresie kwiecień – sierpień 2020 r.