Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń pacjentów ubezpieczonych w innym niż Polska państwie członkowskim…

04.10.2013

Komunikat
w sprawie potwierdzenia prawa do świadczeń pacjentów
ubezpieczonych w innym niż Polska państwie członkowskim UE/EFTA
Żródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców

https://www.ekuz.nfz.gov.pl/aktualnosci/komunikat-w-sprawie-potwierdzenia-prawa-do-swiadczen-pacjentow-ubezpieczonych-w-innym-ni