Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Opolski Oddział Wojewódzki NFZ przypomina, iż przekazywanie informacji o pierwszym wolnym terminie udzielania…

09.01.2015

Opolski Oddział
Wojewódzki NFZ przypomina, iż przekazywanie informacji o
pierwszym wolnym terminie udzielania świadczenia nie zwalnia
świadczeniodawców od comiesięcznej sprawozdawczości z zakresu
list oczekujących przekazywanej komunikatem XML. Przypominamy także, iż
termin przekazania komunikatów XML upływa 10-go dnia miesiąca,
prosimy o terminowe i rzetelne przekazanie danych

Żródło:Wydział Spraw Świadczeniobiorców