Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla lekarzy POZ Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej…

25.09.2013

Komunikat dla lekarzy POZ

Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej OOW NFZ informuje, że została przeprowadzona analiza w zakresie sprawozdawczości z badań bilansu zdrowia u dzieci i młodzieży oraz porad patronażowych u dzieci do 6 tyg. życia za rok 2012 i 2013, wyniku, której ustalono, iż nie przekazano sprawozdania.
Wobec powyższego prosimy o uzupełnienie sprawozdania w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2013r. do godziny 14.00.

Zgodnie z umową o udzielenie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej świadczeniodawca jest zobowiązany do przekazania informacji o badaniach szczegółowych w zakresie bilansu zdrowia wykonanych u dzieci i młodzieży w ramach świadczeń udzielanych przez lekarza POZ komunikatem XML typu „ŚWIAD” oraz XLM typu „ZBPOZ”.

 

Opole, 25.09.2013

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej