Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Wskaźniki realizacji umów w Ośrodkach Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla Dzieci i Młodzieży

09.03.2021

Zgodnie z zapisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 19 czerwca 2019 roku w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2019 r., poz. 1285 z późn.zm.) Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w załączeniu przekazuje informację o wskaźnikach realizacji umów zawartych w zakresie: ośrodek środowiskowej opieki psychologicznej i psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży – I poziom referencyjny, za miesiąc styczeń 2021 r.