Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie wystawiania recept Źródło:Wydział…

24.09.2013

Komunikat Opolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia
w sprawie wystawiania recept

OOW NFZ przypomina:
 
W dniu 22.07.2013 r. w Opolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ została wyłączona z  Portalu Świadczeniodawcy oraz Portalu Personelu możliwość drukowania na recepcie adresu siedziby podmiotu świadczącego działalność leczniczą. Nadal istnieje możliwość drukowania recept
z nadrukiem za pośrednictwem indywidualnych programów
.

Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r.
w sprawie recept lekarskich (Dz. U. 2012 poz. 260 z późn.zm.), na recepcie powinny być zamieszczane dane dotyczące osoby uprawnionej albo świadczeniodawcy, które zawierają nazwę albo firmę wynikającą z umowy na wystawianie recept refundowanych zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.

W tej sytuacji recepty winny być przez osoby uprawnione albo świadczeniodawców opatrzone pieczątką, naklejką, nadrukiem zawierającym adres miejsca udzielania świadczenia zdrowotnego, a w przypadku lekarzy wykonujących działalność leczniczą
 w formie indywidualnej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania lub indywidualnej specjalistycznej praktyki lekarskiej wyłącznie w miejscu wezwania – adres miejsca przyjmowania wezwań i miejsca przechowywania dokumentacji medycznej zgodny   z  § 4  ust.  1  pkt ww. rozporządzenia.

Opole, 24.09.2013

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej