Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW DOTYCZY: OCZEKIWANYCH CEN JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH W KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE…

18.09.2013

KOMUNIKAT DLA ŚWIADCZENIODAWCÓW

DOTYCZY: OCZEKIWANYCH CEN JEDNOSTEK ROZLICZENIOWYCH W KONKURSIE OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ W ZAKRESIE:Leczenie bendamustyną chłoniaków nieziarniczych  o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab          

Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego
Funduszu Zdrowia informuje, iż w związku z ogłoszeniem konkursu ofert
na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne
w zakresie Leczenie bendamustyną chłoniaków nieziarniczych  o powolnym przebiegu opornych na rytuksymab,
wartość ceny oczekiwanej jednostki rozliczeniowej dla w/w zakresu
wynosi  1,00 zł dla świadczeń związanych z substancjami czynnymi
oraz 52,00 zł dla świadczeń związanych z obsługą (leczeniem).

Źródło:Wydział Gospodarki Lekami