Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

INFORMACJA PRASOWA w związku ze zmianami w wykazie refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia…

28.08.2013

INFORMACJA
PRASOWA w związku ze zmianami w wykazie refundowanych leków,
środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz
wyrobów medycznych na dzień 1 września 2013 r.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami

http://www.mz.gov.pl/wwwmz/index?mr=q101&ms=&ml=pl&mi=&mx=0&mt=&my=0&ma=032535