Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Informacja dla wnioskujących w programie pilotażowym Profilaktyka 40 Plus

29.06.2021

Ze względu na liczne pytania dotyczące przekazywania do Systemu Informacji Medycznej danych dotyczących np. wyników badań laboratoryjnych informujemy, że mogące wystąpić w tym zakresie problemy techniczne nie powinny być „z góry” zakładaną przeszkodą do aplikowania do udziału w ww. projekcie. NFZ uwzględni czas potrzebny na rozwiązanie problemów w tym zakresie – Fundusz rozliczy wszystkie zrealizowane świadczenia po przekazaniu danych do SIM.

 

W razie pytań prosimy o kontakt: 77 54 95 386.