Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dotyczący błędów weryfikacji dla świadczeniodawców Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej…

02.08.2013

Komunikat dotyczący błędów weryfikacji dla świadczeniodawców
Opolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że przeprowadził we wszystkich rodzajach świadczeń weryfikację kontrolną sprawozdanych i rozliczonych świadczeń za okres styczeń –czerwiec 2013 roku.
Wobec powyższego Opolski OW NFZ wnioskuje do Państwa o niezwłoczne poprawienie wszystkich świadczeń oznaczonych statusem ,,błąd”.
Wykaz świadczeń do skorygowania znajduje się w Portalu Świadczeniodawcy ścieżka dostępu: Portal Świadczeniodawcy-Umowy na realizacje świadczeń-Kompleksowy przegląd wyników weryfikacji świadczeń –rok 2013-Kod umowy/wybieramy umowę z rodzaju – wynik weryfikacji/ zaznaczamy błąd.
W celu dokonania stosownych poprawek świadczeń oznaczonych wynikiem ,,błąd”:

  • świadczenia otwarte/ statystyczne
  • w przypadku poprawy danych statystycznych, gdy błąd wynikał z błędnego sprawozdania danych świadczenia,  należy po dokonaniu korekty danych podnieść wersję świadczenia i ponownie wykonać eksport I fazy,
  • w przypadku usunięcia zakwestionowanej pozycji, gdy wynik błędu jest zasady, należy usunąć zakwestionowane świadczenie. Całkowite wycofanie zakwestionowanego świadczenia winno zakończyć się usunięciem produktu rozliczeniowego i przesłaniem ponownie komunikatu I fazy,
  • świadczenia rozliczone/ przedstawiony do Funduszu dokument rozliczeniowy
  • w przypadku poprawy danych świadczenia lub usunięcia świadczenia zasadnie zakwestionowanego, należy wygenerować korektę i przedstawić korektę dokumentu rozliczeniowego. Całkowite wycofanie zakwestionowanego świadczenia winno zakończyć się usunięciem produktu rozliczeniowego i przesłaniem ponownie komunikatu I fazy.

Potwierdzeniem skutecznego usunięcia świadczenia z systemu jest brak danych pozycji na Portalu Świadczeniodawcy. W przeciwnym przypadku, świadczenia takie będą nadal brały udział  w procesach weryfikacyjnych.
W przypadku odwołania się od wyniku weryfikacji dla pozycji oznaczonej błędem, świadczeniodawca winien zwrócić się do Funduszu z pisemnym wyjaśnieniem w celu rozpatrzenia przyczyny zakwestionowanego świadczenia.  W odwołaniu należy podać: kod umowy, identyfikator błędnego świadczenia, datę świadczenia, numer błędu, uzasadnienie.

W razie dalszych pytań i wątpliwości prosimy o kontakt pod numer telefonu w zakresie wyników weryfikacji- 77/4020119

 

Opole, 02-08-2013

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej