Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych,…

25.07.2013

Komunikat dla świadczeniodawców realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie programów lekowych, terapeutycznych programów zdrowotnych oraz chemioterapii
Źródło: Wydział Organizacyjny

http://www.nfz.gov.pl/new/index.php?katnr=0&dzialnr=2&artnr=5559