Aktualności i komunikaty

Aktualności i komunikaty

Lista zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych

12.01.2022

Dyrektor Opolskiego OW NFZ ogłasza listę dodatkowo akceptowanych wniosków o dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego w 2022 roku.

Lp. Numer wniosku Wnioskodawca Nazwa programu Kwota dofinansowania przyznana przez OOW NFZ
Nazwa jednostki samorządu terytorialnego
1 10/2022 Gmina Jemielnica Program rehabilitacji i wspierania aktywności ruchowej starszych mieszkańców gminy Jemielnica na lata 2012-2015   8 646,00
2 11/2022 Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka piersi 4 200,00
3 12/2022 Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób tarczycy  4 189,00
4 13/2022 Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania cukrzycy II. 4 200,00
5 14/2022 Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania chorób naczyniowych 4 200,00
6 15/2022 Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy 5 600,00
8 17/2022 Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle Program profilaktyki i wczesnego wykrywania gruźlicy i chorób płuc 2 779,00
9 18/2021 Urząd Miasta Kędzierzyn – Koźle Program rehabilitacji leczniczej mieszkańców Gminy Kędzierzyn-Koźle 22 386,00